Program Inwestycji Strategicznych w Powiecie Giżyckim

Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km – 14,9 mln zł.
Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu dróg powiatowych w podziale na 5 części:
  1. Remont dr. pow. nr 1740N dr. pow. nr 1738N Jurkowo-Lipowo-Gawliki Wielkie na odcinku od dr. 1738N do msc. Lipowo długość 10,7 km (Gmina Kruklanki);
  2. Remont dr. pow. nr 1710N Miłki – Lipińskie – Wydminy na odcinku od dr. woj. nr 656 do msc. Szczepanki długość 2,2 km (Gmina Miłki);
  3. Remont dr. pow. nr 1740N w msc. Gawliki Wielkie długość 1,8 km (Gmina Wydminy);
  4. Remont drogi powiatowej nr 1833N na odcinku Kruklin – Siedliska długość 2,0 km (Gmina Giżycko);
  5. Remont dr. pow. nr 1733N gr. pow. Knis – Ryn na odcinku granica powiatu – Knis długość 1,5 km (Gmina Ryn).
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego – 4,8 mln zł.
W ramach zadania wykonany zostanie podjazd przy Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej dla osób poruszających się na wózkach oraz zmodernizowana zostanie nawierzchnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu usprawnienia poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową i wjazdu samochodów ratowniczych. Teren przy CKZiU zostanie też ogrodzony. Przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych stworzona zostanie bezpieczna i atrakcyjna przestrzeń w celu ograniczenia wychodzenia uczniów poza teren szkoły, co zapewni im większe bezpieczeństwo w trakcie pobytu w szkole. W budynkach Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (sala gimnastyczna i internat), I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zostanie wykonana niezbędna modernizacja dachów, które obecnie przeciekają i wymagają generalnego remontu.