Program „Mój prąd” – mikroinstalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych

W styczniu rozpoczął się drugi nabór o dofinansowanie mikroinstalacji w ramach programu „Mój prąd”. Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez internet. Wystarczy profil zaufany lub e-dowód.

Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Program „Mój prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych.

Więcej informacji na stronie: https://mojprad.gov.pl/