Program Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września do dnia 10 października 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu STUDENT II. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę wnioskodawca.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, pokój nr 1, tel. (87) 429-10-89 – osoba do kontaktu: Małgorzata Świdzińska, lub bezpośrednio na stronie PFRON: www.pfron.org.pl

 

WNIOSEK  [pobierz]

Załącznik nr 1 [pobierz]

Załącznik nr 2 [pobierz]

Załącznik nr 3 [pobierz]