„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin MZMGO”

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami realizuje projekt pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin MZMGO”. Umowa dotacji 00181/19/06011/OZ-LZ/D z dnia 16 października 2019r.
Całkowity koszt zadania wynosi: 280 698,35 zł. Wysokość dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łącznie wynosi: 167 015,46 zł
W ramach zadania realizowany jest demontaż, odbiór i transport oraz unieszkodliwienie azbestu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami.

zdjęcie informacja o projekcie