Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2018

Na sesji, która odbyła się 29 października br., Rada Powiatu w Giżycku uchwałą nr XIII.82.2015 przyjęła „Wieloletni Program Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2018”. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA LATA 2016-2018 [zobacz]