Programy dotacyjne na 2020 rok z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy dotacyjne na 2020 rok. Termin składania wniosków w naborze upływa 29 listopada 2019 roku (z wyjątkiem wcześniej ogłoszonego Programu „Ochrona zabytków”).

 

Poniżej przedstawiamy link do strony z ogłoszonymi naborami wraz ze wskazaniem instytucji zarządzających.

https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020