Projekt „7 Cudów Mazur”- badanie ankietowe przedsiębiorców

baner 3 W nawiązaniu do projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, który będzie realizowany przez gminy i powiaty wchodzące w skład Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (partner wiodący), w tym Powiat Giżycki, informujemy iż rozpoczął się I etap projektu : Analiza przedsiębiorstw z zakresu ich potencjału rozwojowego, w tym potrzeb z zakresu marketingu promocji gospodarczej.

Przypomnijmy, że podstawowym celem projektu jest:
– wzmocnienie rangi gospodarczej WJM w Polsce i zagranicą poprzez organizowanie i udział w przedsięwzięciach  gospodarczych;
– wzmocnienie kierunków i działań promocji gospodarczej branż oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze WJM realizowanych w sposób uporządkowany i konsekwentny, co przyczyni się do stworzenia silnego i jednolitego wizerunku Mazur, a także szeroko pojętego wzrostu gospodarczego obszaru;
– repozycjonowanie postrzegania wizerunku WJM to nie tylko jako obszaru atrakcyjnego turystycznie – ale także tworzącego klimat dla inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości;
– promocja potencjału gospodarczego, opartego na inteligentnych specjalizacjach Warmii i Mazur jako stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości rodzimych przedsiębiorstw.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do wypełnienie ankiety, która znajduje się w linku  poniżej:

http://deltapartner.pl/ankiety/7_cudow_mazur/