Projekt historyczny „Poznaję dziedzictwo mojego regionu”

14424686_650223135153199_1277359744645118735_oW ramach zadania „Popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Powiatu Giżyckiego” Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprosił uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu giżyckiego do udziału w realizowanym przez Pracownię Ewidencji i Dokumentacji Zabytków Pana dr. hab. Macieja N. Karczewskiego, projekcie historycznym „Poznaję dziedzictwo mojego regionu.”
Realizacja projektu przebiegać będzie etapami, w trakcie których przeprowadzone zostaną kolejne wydarzenia: warsztaty historyczne: „To też są zabytki”, których celem jest przybliżenie wiedzy nt. różnych kategorii zabytków, prace rewitalizacyjne na cmentarzu ewangelickim z kwaterą wojenną we wsi Spytkowo oraz prelekcja na temat dziedzictwa niematerialnego (tradycji, przekazów, obyczajów i obrzędów świątecznych, praktyk społeczno – kulturowych).