Projekt II LO otrzymał dofinansowanie z PURWM

Projekt II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku złożony do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży został zaakceptowany do realizacji i w 100% zostanie sfinansowany ze środków unijnych. Dzięki projektowi grupa młodzieży z Krzemieńca w Ukrainie przyjedzie do Giżycka, aby wspólnie z młodzieżą II LO realizować działania w ramach dialogu międzykulturowego.

Więcej informacji: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/wyniki-purwm-2023/