Projekty Powiatu Giżyckiego wyróżnione.

DSCF6436 - Kopia27 listopada w Augustowie odbyła się konferencja podsumowująca Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007 -2013. Był to bardzo dobry Program Unii Europejskiej dla Powiatu Giżyckiego, w szczególności dla powiatowej edukacji. W ciągu sześciu lat Programu jednostki powiatu zrealizowały pięć tzw. dużych projektów oraz cztery z Funduszu Małych Projektów.

Najbardziej widoczne są efekty infrastrukturalne tj: budowa Sali sportowej Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (1 projekt), termomodernizacja budynku szkoły oraz budowa baterii kolektorów słonecznych na internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych (2 projekt), budowa parkingu i boiska z ogrodzeniem przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu (3 projekt), przebudowa budynku i zakup wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego (4 projekt), przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego (5 projekt). Z Funduszu Małych Projektów – wybudowano świetlicę w Szkolnym Schronisku w Rynie, zakupiono wyposażenie do pracowni samochodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego, komputery do Zespołu Szkół Elektronicznych, wykonano materiały promocyjne w Centrum Promocji Turystyki.
Nieodzownym składnikiem realizacji projektów była organizacja ok. 200 wydarzeń w ramach, których wzięło udział ok. 3000 osób.
Praca jednostek Powiatu Giżyckiego została zauważona na tej Konferencji podczas wręczania wyróżnień dla najlepszych projektów i instytucji aplikujących.
Projekt o nazwie „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” został uznany za zwycięzcę w kategorii – Projekt o najbardziej trwałych efektach. W projekcie oprócz Przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego, partner litewski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus – zakupił wyposażenie do kształcenia zawodowego, były organizowane konferencje i szkolenia dla pracodawców, prezentacje giżyckich firm w Alytus, a alytuskich w Giżycku i praktyki uczniów na terenie partnerów. Zostało również opracowane Studium o przedsiębiorczości na terenie powiatu giżyckiego i miasta Alytus.

Zespół Szkół Elektronicznych i informatycznych był finalistą w kategorii Najlepszy Mały Projekt, za realizację projektu „Motoryzacyjna współpraca w Edukacji’. Można dodać, że w tej kategorii zwyciężył projekt Gimnazjum w Merkinie, w którym Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych był partnerem, ale nauczycieli, uczniów do tego projektu dostarczył Zespół Szkół Zawodowych i ta szkoła podpisała umowę o dalszej współpracy.

I ostatnie wyróżnienie – finalistą w kategorii „Najlepszy projekt infrastrukturalny” został projekt „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych” (budowa boiska z ogrodzeniem i parkingiem przy ZSKŚiA). Podczas tego projektu miało miejsce podpisanie umowy o współpracy między Powiatem Giżyckim a Miastem Alytus. Partnerem wiodącym w tym projekcie była Szkoła dla młodzieży i dorosłych samorządu Miasta Alytus.
„Błąd taktyczny” polegający na rozdzieleniu projektów na Powiat Giżycki, Powiatowy Zespół, Zespół Szkół Elektronicznych i Centrum Promocji nie pozwolił nam na uzyskanie pierwszego miejsca po stronie polskiej w kategorii „Najpopularniejszy Partner”, w której nagradzano jednostki, które zrealizowały najwięcej projektów. Zwyciężyły Gmina Puńsk i Gmina Olecko, które wszystkie swoje projekty realizowały, jako samorząd gminny.
Ogółem przyznano wyróżnienia w siedmiu kategoriach.
Autorem wniosków i realizatorem sześciu projektów z upoważnienia Zarządu Powiatu był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatówek, w którym nad projektami pracowali wszyscy pracownicy. Dwa projekty zrealizował Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Należy zaznaczyć, że w wydarzeniach organizowanych w projektach edukacyjnych brały udział wszystkie szkoły i placówki oświatowe powiatu łącznie z Poradnią i Bazą.

dyplom zwyciezcydyplom zwyciezcy