Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 został przyjęty.

logo_rpo_warmia_mazury
W dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, który zostanie skierowany do Komisji Europejskiej do 10 kwietnia 2014 r.

 

Aby pobrać dokument kliknij w jego nazwę:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 2 do RPO WiM 2014-2020