Projekt „Trenuj jak żołnierz”

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie, organizuje cykl szkoleń dla cywilów pt. „trenuj jak żołnierz”

Szkolenie 16-dniowe przeprowadzone w jednostkach wojskowych, będzie miało charakter otwarty- ochotniczy, bezpłatny, kierowany dla środowiska cywilnego. Mogą w nim wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat. Górna granica wieku to 55 lat.

Format projektu zakłada szkolenia w całej Polsce- dwudniowy etap w maju lub czerwcu oraz 14-dniowy w lipcu i sierpniu. Ochotnik zakończy szkolenie przysięgą wojskową oraz włączeniem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Ideą projektu, z punktu widzenia obronności państwa, jest budowanie potencjału rezerw osobowych Wojska Polskiego, pobudzenie zainteresowania różnymi formami ochotniczych form służby wojskowej Sił Zbrojnych RP, nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością, posługiwanie się bronią i strzelanie (amunicja ostra), przetrwanie, walkę wręcz, podstawy musztry itp.

Zapisy chętnych prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl Można również zgłaszać się bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie bądź drogą mailową).