Kolejny wspólny projekt z Miastem Alytus (Litwa)

100_6838 - KopiaW dniu 13 listopada 2015 odbyło się  spotkanie projektowe, połączone z oficjalnym podpisaniem umowy partnerskiej na potrzeby wspólnej realizacji projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” w ramach Programu Erasmus + Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej.

Głównym celem projektu jest rozwiązanie przez Powiat Giżycki i Miasto Alytus na Litwie jednego z istotniejszych wspólnych problemów edukacyjnych tj. niskich osiągnięć uczniów w zakresie podstawowych umiejętności. Drogą do zwiększenia jakości edukacji będzie zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. Planowany okres realizacji: wrzesień 2015 – sierpień 2017.

W spotkaniu uczestniczyli: Mer miasta Alytus – Vytautas Grigaravičius, Starosta Giżycki – Wacław Strażewicz, Wicestarosta – Mirosław Drzażdżewski, Burmistrz Miasta Giżycko – Wojciech Iwaszkiewicz, Wójt Gminy Giżycko – Marek Jasudowicz, oraz wszyscy partnerzy uczestniczący w projekcie: Partner wiodący – Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Administracja Miasta Alytus, Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Alytus, Szkoła Podstawowa Dzukija w Alytus, Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alytus, Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku, Gimnazjum w Bystrym oraz Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.