Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. „100 krzewów na 100 lat Niepodległości”

Głównym celem projektu „100 krzewów na 100 lat Niepodległości” jest zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne Ojczyzny. Poprzez ten projekt chcemy pokazać uczniom tak zwany nowoczesny patriotyzm. Chcemy pokazać, że poprzez ochronę środowiska, działania ekologiczne i proedukacyjne, można włączyć się w obchody odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Na wzór generała Dąbrowskiego, który przy okazji pożegnania legionów w Reggio zasadził na Piazza Piccolo pamiątkowe drzewko wolności, chcemy zasadzić na terenie szkoły dąb upamiętniający 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz stworzyć pas zieleni wokół boiska szkolnego, sadząc 100 tuji. Projekt realizowany będzie przez uczniów podczas zajęć pracowni kształcenia zawodowego i praktycznego.

W celu realizacji projektu złożyliśmy wniosek do Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich o udzielenie dofinansowania na zadanie pt.: „100 krzewów na 100 lat Niepodległości”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.000 zł ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Projekt realizowany będzie w okresie od 02.10.2018 r. – 30.11.2018 r.

Marzena Trusewicz-Żakiewicz, Małgorzata Krywko

 

Autor: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku