Projekt „Zero waste”

Szkolny projekt Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu pt. “Zero Waste” składał się z kilku etapów. Rozpoczął się w zeszłym roku szkolnym serią wykładów i spotkań z ludźmi nauki i związanymi z upowszechnianiem stylu życia w nurcie ponownego wykorzystania odpadów.
Projekt był skierowany do całej społeczności szkolnej, jednak to osoby chętne wzięły udział w dalszej części, czyli eksperymencie. Młodzież, która ukończyła cały eksperyment wraz z nauczycielami oraz partnerem szkoły – Mazurskim Związkiem Międzygminnym – Gospodarka Odpadami – wzięli udział w dwudniowej wycieczce edukacyjnej do Gdańska.
W pierwszym dniu młodzież spotkała się przedstawicielami EkoFabryki w Wejherowie. Pracownicy EkoFabryki pokazali w jaki sposób można odzyskać cenne rzeczy – dla kogoś stary obraz, dla kogoś innego piękne dzieło sztuki. Innymi słowy pokazali nowoczesne miejsce i sposoby gospodarowania odpadami.
W celu lepszej integracji, dalszą część dnia młodzież spędziła aktywnie w Adventure Park Gdynia, a zaraz po kolacji, by maksymalnie wykorzystać czas w Trójmieście, odbył się nocny spacer po starówce Gdańska.
Kolejny dzień rozpoczął się wizytą w najnowocześniejszym zakładzie utylizacji w Polsce, a mieści się on w Gdańsku. Przedstawiono tam najnowsze technologie i sposoby utylizacji śmieci. Kolejny punkt programu to wyprawa do Centrum Nauki Eksperyment, gdzie na młodzież czekała lekcja na temat “Miasto w klimacie” oraz atrakcje oferowane już przez samo centrum.

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku