Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do projektu


Na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego na Warmii i Mazurach ukazała się informacja o projekcie organizacji Living Stone Dialoog vzw, w ramach którego poszukiwani są partnerzy zagraniczni do współpracy ponadnarodowej.

Projekt „Café Herman” skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: zarówno osób zatrudnionych i samozatrudnionych, urzędników administracji publicznej jak i bezrobotnych.

Przedsięwzięcie ma na celu ustanowienie innowacyjnej, nastawionej na zdobywanie wiedzy marki europejskiej, na którą składają się miejsca spotkań wielokulturowych pod parasolem spółdzielni w ramach franczyzy miękkiej. Współpracujący partnerzy/franczyzobiorcy to imigranci o różnych korzeniach kulturowych, zaś franczyzodawcą jest instytucja związana z władzami lokalnymi.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r.

Działania w ramach współpracy ponadnarodowej przewidziano od 1 marca to 30 listopada 2014 r.

Dokładniejsze informacje znajdują się w fiszce projektowej. W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii, wskazanym w fiszce projektowej: KHOUNG, Belle-Rosa, tel. +32 15 407 512; e-mail: bellerosakhoung@lsdialoog.com, strona internetowa: www.lsdialoog.com

W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących problematyki współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o kontakt z Krajową Instytucją Wspomagającą – Centrum Projektów Europejskich (Zespół ds. projektów współpracy ponadnarodowej KIW: Katarzyna Tyczko, tel. 22 378 31 59, e-mail: katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl, Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: maciej.jamrozik@cpe.gov.pl, Beata Rybicka-Dominiak, tel. 22 378 31 68, e-mail: beata.rybicka-dominiak@cpe.gov.pl, Magdalena Karczewska, tel. 22 378 31 63, e-mail: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl).

Szczegóły na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl