Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN logo) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem tegorocznego konkursu jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”. Szczegóły poniżej...

Projekty składane

„PODNIESIENIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI LECZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH W SZPITALU GIŻYCKIM SP. Z O.O.”

Powiat Giżycki/ Szpital Giżycki Sp. z o.o.
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; NR DZIAŁANIA 9.1

Wniosek złożony w dniu: 27.02.2017 rok
* projekt oceniony pozytywnie pod względem weryfikacji wymogów formalnych
* projekt oceniany pod względem wymogów formalno – merytorycznych
*projekt nie uzyskał dofinansowania w konkursie

———————————————————————————————————————-

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”

Powiat Giżycki/PZOSiPO
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, NR DZIAŁANIA 4.3

Wniosek złożony w dniu: 30.01.2017 rok
* projekt oceniony pozytywnie pod względem weryfikacji wymogów formalnych
* projekt oceniany pod względem wymogów formalno – merytorycznych

———————————————————————————————————————–

„ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA POWIATU GIŻYCKIEGO”

Powiat Giżycki
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; NR DZIAŁANIA 3.1

*projekt oceniony pozytywnie pod względem weryfikacji wymogów formalnych
* projekt oceniany pod względem wymogów formalno – merytorycznych

——————————————————————————————————————–

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie