W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Projekty składane

„CYFROWE MAZURY” – PROJEKT POZAKONKURSOWY

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie/ Powiat Giżycki (m.in Starostwo Powiatowe w Giżycku)
Termin składania wniosku: 28.09.2016 rok
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; NR DZIAŁANIA 1.4, NR PODDZIAŁANIE 1.4.1

* projekt obecnie oceniany pod względem wymogów formalnych
* projekt przyjęty do oceny formalnej

—————————————————————————————————————————-

WIELOPROFILOWE USPRAWNIANIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Powiat Giżycki/PZOSiPO
Termin składania wniosku:18.01.2016 rok
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; NR DZIAŁANIA 2.1

* projekt przyjęty do oceny formalnej
* projekt przyjęty do oceny merytorycznej
* projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów do dofinansowania

Projekt złożony ponownie: 07.07.2016 roku:
* projekt przyjęty do oceny formalnej
* projekt przyjęty do oceny merytorycznej

—————————————————————————————————————————–

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie