Projekty składane

PROJEKTY OCZEKUJĄCE NA OCENĘ

EDUKACJA

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Tytuł: Modernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

Źródło finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki Budżet państwa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Koszt projektu ogółem: 1 225 847,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 075 847,00 zł

wniosek złożono: 02.04.2019


Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Tytuł: Zwiększenie zatrudnienia poprzez rozwój ruchu turystycznego dzieci i młodzieży

Źródło finansowania: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 2 843 552,31 zł

Kwota dofinansowania: 2 417 019,40 zł

data złożenia wniosku 30.09.2019
okres realizacji: 01.03.2020-01.03.2022
kwota projektu: 656 557,91 euro
wysokość dofinansowania: 558074,21 euro


Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Tytuł: Współpraca sukcesem w terapii

Źródło finansowania: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 1 819 900,58 zł

Kwota dofinansowania: 1 546 915,44 zł

data złożenia wniosku: 30.09.2019
okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022
kwota projektu: 420 203,32 euro
wysokość dofinansowania: 357 172,81 euro wniosek w trakcie oceny

———————————————————————————————————————–

 

DROGOWE

Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 1710N na odcinku Szczepanki – Wydminy

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 1 200 522,64 zł

Kwota dofinansowania: 600 261,32 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.
okres realizacji: 2020 r.


Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt ogółem: 637 324,18 zł

Kwota dofinansowania: 318 662,09 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.

okres realizacji: 2020 r.


Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 1 168 028,62 zł

Kwota dofinansowania: 584 014,31 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.
okres realizacji: 2020 r.


Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt projektu ogółem: 1 213 155,51 zł

Kwota dofinansowania: 606 577,75 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.
okres realizacji: 2020 r.


Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł: Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku

Źródło finansowania: Fundusz Dróg Samorządowych / Budżet państwa

Koszt ogółem: 1 399 611,15 zł

Kwota dofinansowania: 699 805,57 zł

data złożenia wniosku: 26.08.2019 r.
okres realizacji: 2020 r.