W dniu 26 maja 2018r. odbędzie się XIX edycja Giżyckich Regat Żeglarskich „Rząd – Samorząd”. W imprezie tradycyjnie udział wezmą przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych, samorządowcy z Warmii i Mazur oraz innych regionów Polski, przedstawiciele gmin partnerskich i zaprzyjaźnionych.... Szczegóły poniżej...

Projekty składane

ZDROWIE

„INFORMATYZACJA SZPITALA GIŻYCKIEGO SP. Z.O.O”

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, NR DZIAŁANIA 3.2

Wniosek złożony w dniu: 16.08.2017 rok
*projekt oceniany pod względem wymogów formalnych

————————————————————————————————————————–

EDUKACJA

„OSWOIĆ AUTYZM – PROJEKT ADRESOWANY DO RODZICÓW I NAUCZYCIELI UCZNIÓW Z AUTYZMEM W PLACÓWKACH PARTNERSKICH PPP W GIŻYCKU I CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W ALYTUS”

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
Program Interreg va Litwa – Polska

Wniosek złożony w dniu: 17.05.2017 rok
* projekt obecnie jest oceniany

„JA MOGĘ – PROJEKT ADRESOWANY DO UCZNIÓW ZAGROŻONYCH WYPADNIĘCIEM Z SYSTEMU EDUKACJI”

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – partner w realizacji projektu APRC
Program Interreg va Litwa – Polska

Wniosek złożony w dniu: 17.05.2017 rok
* projekt obecnie jest oceniany

„SĄSIEDZKIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH”

Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych w Giżycku im. KEN
Program Interreg va Litwa – Polska

Wniosek złożony w dniu: 22.05.2017 rok
*projekt obecnie jest oceniany

———————————————————————————————————————–

E-USŁUGI

„ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA POWIATU GIŻYCKIEGO”

Powiat Giżycki
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; NR DZIAŁANIA 3.1

*projekt oceniony pozytywnie pod względem weryfikacji wymogów formalnych
* projekt oceniany pod względem wymogów formalno – merytorycznych

——————————————————————————————————————–

DROGOWE

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823 GIŻYCKO – KOŻUCHY WIELKIE – KRUKLIN – SUCHOLASKI NA ODCINKACH 0+148 – 9+597”

Powiat Giżycki/ Zarząd Dróg Powiatowych
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Data złożenia wniosku: 14.09.2017 rok
*projekt obecnie oceniany

„PRZEBUDOWA ALEI 1 MAJA W GIŻYCKU NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. KRÓLOWEJ JADWIGI DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KASZTELAŃSKĄ”

Powiat Giżycki/ Zarząd Dróg Powiatowych

Data złożenia wniosku: 14.09.2017 rok
*projekt obecnie oceniany

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie