Informacja o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją w dniu 15 czerwca br. Procesji Eucharystycznej w ramach Bożego Ciała w miejscowościach: Giżycko – Parafia Rzymskokatolicka p.w św. Brunona: Procesja rozpocznie się z Sanktuarium świętego Brunona w Giżycku przy ul. Pionierskiej 14 około godz. 10.45 i przejdzie ulicami: Kościuszki, Wodociągową, Warszawską, Placem Grunwaldzkim, 1 Maja, Kościuszki i Pionierską powróci do Kościoła św. Brunona. Związane z procesją cztery ołtarze zostaną ustawione : a/przy ulicy Wodociągowej – obok ronda na tle ogrodzenia przy szpitalu, b/ przy Placu Grunwaldzkim – w okolicach fontanny, c/ przy ul. 1 Maja – obok budynku poczty, d/ przy ulicy Pionierskiej – na murze kościoła św. Brunona . Przy drugim ołtarzu t.j. przy Placu Grunwaldzkim przewidziane jest kazanie . Przewidywane zakończenie procesji około godz. 12.45. Giżycko – Parafia Rzymskokatolicka p.w św. Maksymiliana Kolbe: Procesja rozpocznie się z Sanktuarium świętego Maksymiliana Kolbe w Giżycku przy ul. Wiejska 22 C około godz. 10.50 i przejdzie ulicami :Wiejską, Polną, Rolniczą, Nowogródzką, Wiejską do Kościoła. Związane z procesją cztery ołtarze zostaną ustawione : a/ ołtarz przy ulicy Polnej 1 b/ ołtarz przy zbiegu ulicy Rolniczej i Wspólnej 1 c/ ołtarz przy ulicy Nowogródzkiej 28 d/ ołtarz na ścianie kościoła przy ulicy Wiejskiej 22 c Przewidywane zakończenie procesji około godz. 12.30.

Projekty składane

„CYFROWE MAZURY” – PROJEKT KONKURSOWY Z PREFERENCJAMI

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie/ Powiat Giżycki (m.in Starostwo Powiatowe w Giżycku)
Termin składania wniosku: 28.09.2016 rok
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; NR DZIAŁANIA 3.1

* projekt obecnie oceniany pod względem wymogów formalnych
* projekt przyjęty do oceny formalnej
* projekt przyjęty do oceny merytorycznej
* projekt wybrany do dofinansowania

———————————————————————————————————————-

„WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE GIŻYCKIM WE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI”

Powiat Giżycki/ PZOSiPO
regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; NR DZIAŁANIA 9.3

Wniosek złożony w dniu: 07.11.2016 rok
* projekt przeszedł pozytywną ocenę kryteriów formalnych
* projekt wybrany do dofinansowania

————————————————————————————————————————

„PODNIESIENIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI LECZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH W SZPITALU GIŻYCKIM SP. Z O.O.”

Powiat Giżycki/ Szpital Giżycki Sp. z o.o.
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; NR DZIAŁANIA 9.1

Wniosek złożony w dniu: 27.02.2017 rok
* projekt obecnie oceniany pod względem wymogów formalnych
* projekt oceniany pod względem wymogów formalno – merytorycznych

———————————————————————————————————————-

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”

Powiat Giżycki/PZOSiPO
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, NR DZIAŁANIA 4.3

Wniosek złożony w dniu: 30.01.2017 rok
* projekt oceniony pozytywnie pod względem wymogów formalnych
* projekt oceniony pozytywnie weryfikację wymogów formalnych

———————————————————————————————————————–

„ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA POWIATU GIŻYCKIEGO”

Powiat Giżycki/ Starostwo Powiatowe w Giżycku
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; NR DZIAŁANIA 3.1

*trwają przygotowania do złożenia wniosku:
– wybór firmy ThinkIT Consulting Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pełnienie funkcji inżyniera projektu;
– trwają prace polegające na przygotowaniu danych ilościowych dotyczących projektu

* projekt złożony o dofinansowanie w konkursie nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17

——————————————————————————————————————–

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie