Projekty drogowe

  1. Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791N w m. Stara Rudówka
  2. Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Warszawskiej w Giżycku z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej