Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN logo) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem tegorocznego konkursu jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”. Szczegóły poniżej...

Projekty drogowe

program_drogi

„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1724N WRONKA – WILKASY NA ODCINKU OD KM 0+186 DO KM 1+176 W M. WRONKA”

 

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Koszt projektu ogółem: 970 432,00 PLN

Kwota dofinansowania: 485 216,00 PLN

Data złożenia wniosku: 15.09.2016 rok

Okres realizacji: do sierpnia 2017 rok

—————————————————————————————————————————–

ulotka

„PRZEBUDOWA DR. POW. NR 1734N NA ODCINKU JEZIOROWSKIE – KRUKLANKI O DŁUGOŚCI 1500M”. 

 

 

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koszt projektu ogółem: 1 335 459,83 PLN

Kwota dofinansowania: 849 752,00 PLN

Data złożenia wniosku: 24.03.2016 rok

Okres realizacji: 30.08.2016 – 31.08.2017 rok

—————————————————————————————————————————-

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie