W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Projekty drogowe

program_drogi

„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1724N WRONKA – WILKASY NA ODCINKU OD KM 0+186 DO KM 1+176 W M. WRONKA”

 

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Koszt projektu ogółem: 970 432,00 PLN

Kwota dofinansowania: 485 216,00 PLN

—————————————————————————————————————————–

program_drogi

„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1733N GR. POW. – KNIS – RYN NA ODCINKU OD KM 1+440 DO KM 2+433 W M. KNIS”

 

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Program: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Koszt projektu ogółem: 912 670,00 PLN

Kwota dofinansowania: 456 335,00 PLN

—————————————————————————————————————————–

ulotka

 

„PRZEBUDOWA DR. POW. NR 1734N NA ODCINKU JEZIOROWSKIE – KRUKLANKI O DŁUGOŚCI 1500M”. 

 

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koszt projektu ogółem: 1 335 459,83 PLN

Kwota dofinansowania: 849 752,00 PLN

Data złożenia wniosku: 24.03.2016 rok

Okres realizacji: 2016 –  sierpień 2017 rok

—————————————————————————————————————————-

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie