Projekty drogowe

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823N GIŻYCKO – KOŻUCHY WIELKIE – KRUKLIN – SUCHOLASKI NA ODCINKACH 0+920-1+465 i 9+148-9+597”

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych

Koszt przebudowy ogółem: 1.776.673,91 PLN

Kwota dofinansowania: 888.336,00 PLN

————————————————————————————————————————