W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Edukacja

erasmus

„Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość”


Jednostka realizująca:
Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +

Koszt projektu ogółem: 265801,20 PLN

Kwota dofinansowania:  265801,20 PLN

Okres realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2017 rok

————————————————————————————————————————–

erasmus

„EUROPEJSKIE STANDARDY W POLSKIEJ EDUKACJI ZAWODOWEJ” MOBILNOŚĆ KADRY NAUCZYCIELSKIEJ ORAZ PRAKTYKI ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAGRANICZNYCH UCZNIÓW KLAS TRZECICH TECHNIKUM”.

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus +

Koszt projektu ogółem: 393621,56 PLN

Kwota dofinansowania:  393621,56 PLN

Okres realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2017 rok

—————————————————————————————————————————-

erasmus

„EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus +Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wiedza uczniów i kadry edukacyjnej); Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koszt projektu ogółem: 265.801,20 PLN

Kwota dofinansowania: 265.801,20 PLN

Data złożenia wniosku: 03.03.2015 rok

Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2017 rok

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w oparciu o europejskie standardy obowiązujące w branży hotelarsko-gastronomicznej. Realizacja projektu umożliwi poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach szkolnych i zastosowanie ich w praktyce, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, w tym branżowym itp. Uczestnicy będą mogli zdobyć nowe cenne doświadczenia zawodowe, a tym samym poprawić kompetencje zawodowe i atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. projekt zakłada dwa wyjazdy na praktyki zagraniczne. W ramach projektu 32 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz odbędą praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Partnerzy w projekcie: Tellus (Group) Limited – Work Experience UK oraz ESMOVIA – Sistema Practices s.l.

—————————————————————————————————————————————

erasmus

„STRATEGICZNE PARTNERSTWO EDUKACYJNE POWIAT GIŻYCKI – MIASTO ALYTUS”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus +

Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej

Koszt projektu ogółem: 1.231.734,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1.231.734,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2015-31.08.2017 rok

Cel projektu: Rozwiązanie przez Powiat Giżycki oraz Miasto Alytus na Litwie jednego z istotniejszych wspólnych problemów edukacyjnych tj. niskich osiągnięć uczniów w zakresie podstawowych umiejętności. Drogą do zwiększenia jakości edukacji będzie zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. Wspólne działania Powiatu Giżyckiego i miasta Alytus w zakresie dokształcania nauczycieli przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W szczególności wspierani będą nauczyciele w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania i powiązanych kompetencji cyfrowych. W projekcie przewidziany jest udział 10 szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu giżyckiego oraz 60 nauczycieli.

 

—————————————————————————————————————————-

erasmus


„NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ Z ICT”


Jednostka realizująca:
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

Program: Erasmus +

Koszt projektu ogółem: 78363,04 PLN

Kwota dofinansowania: 78363,04 PLN

————————————————————————————————————————–

power

 

„EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER)

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Koszt projektu ogółem:  200 000,80 PLN

Kwota dofinansowania:  200 000,80 PLN

Data złożenia wniosku: 01.02.2016 rok

Okres realizacji: 15.11.2016 – 14.05.2017 rok

—————————————————————————————————————————-

„WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE GIŻYCKIM WE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Koszt projektu ogółem: 

Kwota dofinansowania:

Data złożenia wniosku:

Okres realizacji:

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie