Edukacja i e-administracja

2

„ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA POWIATU GIŻYCKU”

 

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 6.110.500,00 PLN

Kwota dofinansowania:  5.174.719,25 PLN

Okres realizacji: 12.01.2017 – 31.10.2019 r.


2„CYFROWE MAZURY”

 

Jednostka realizująca: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie / Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 728.439,00 PLN

Kwota dofinansowania:  619.174,00 PLN

Okres realizacji: 27.04.2017 r. – 30.09.2018 r.


2„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 3 324 352,90 PLN

Kwota dofinansowania:  2 163 610,10 PLN

Data złożenia wniosku: 30.01.2017 rok

———————————————————————————————————————————

erasmus

„PROFESIONALNE PRAKTYKI PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 311 316,48 PLN

Okres realizacji: 01.06.2017 rok

Data finansowego zakończenia projektu: 31.05.2019 rok

———————————————————————————————————————–

„SĄSIEDZKIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

Program: Interreg VA Litwa – Polska

Kwota projektu ogółem: 107 748,62 PLN

Kwota dofinansowania:  91 586,33 PLN

Data złożenia wniosku: 22.05.2017 rok

———————————————————————————————————————

2
„STAWIAMY NA TURYSTYKĘ WARMII I MAZUR”

 

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 1.962.471,60 PLN

Kwota dofinansowania:  1.766.224,44 PLN

———————————————————————————————————————

2
„KADRY INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI – EKONOMIA WODY”

 

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 750.495,03 PLN

Kwota dofinansowania:  637.920,77 PLN

———————————————————————————————————————————

erasmus

„KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – KOMPETENTNY UCZEŃ”

 

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Erasmus+Mobilność nauczycieli

Kwota projektu ogółem: 102.524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102.524,12 PLN

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2020


erasmus„OD PRAKTYKI DO ZATRUDNIENIA – EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 270.323,19 PLN

Kwota dofinansowania:  270.323,19 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.05.2020


„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE ZAWODOWE”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kwota projektu ogółem: 330.073,04 PLN

Kwota dofinansowania:  330.073,04 PLN

Okres realizacji: 01.011.2018 – 31.03.2020


2„PROGRAM WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 917.950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  917.950,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020


2„PODNIESIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z OBSZARU KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 622.112,17 PLN

Kwota dofinansowania:  586.212,17 PLN

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020


erasmusGOAL – GOOGLE OFERUJE APLIKACJE DO NAUKI”

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Erasmus +

Kwota projektu ogółem: 151.183,77 PLN

Kwota dofinansowania:  151.183,77 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.