Edukacja i e-administracja

SPORT DLA WSZYSTKICH

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 1 262 113,75 PLN

Kwota dofinansowania: 1 072 796,65 PLN

Data złożenia wniosku: 03 lipiec 2020 r.

Okres realizacji: 01.01.2021-30.12.2022


PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kwota projektu ogółem: 423 101,35 PLN

Kwota dofinansowania: 395 352,55 PLN

Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022


SPORT WITHOUT BARRIERS / SPORT BEZ BARIER

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + Sport

Kwota projektu ogółem: 259 994,92 PLN

Kwota dofinansowania: 259 994,92 PLN


WSPÓŁPRACA SUKCESEM W TERAPII

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 230 162,83 PLN

Kwota dofinansowania: 195 638,37 PLN

Data złożenia wniosku: 30.09.2019

Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022