Edukacja i e-administracja

 erasmus„NAJLEPSZE PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII – SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus + / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 333 997,37 PLN

Kwota dofinansowania: 333 997,37 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Uczestnicy projektu: 32 uczniów ZSZ
Cele projektu: podniesienie kompetencji zawodowych przez realizację 3 tyg. praktyk zawodowych w Hiszpanii


erasmus

„EFEKTYWNE STRATEGIE W EDUKACJI CZYTELNICZEJ UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Program: Erasmus + Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej KA 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 836 105,08 PLN

Kwota dofinansowania: 836 105,08 PLN

Data złożenia wniosku: marzec 2019 r. / umowa wysłana do podpisania 24.09.2019 r.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Cel: Funkcjonowanie i rola bibliotek szkolnych w zwiększeniu poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży w partnerskich placówkach: Szkole Podstawowej w Rydzewie, Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku, ZSEiI w Giżycku oraz partnerskich placówkach na Litwie i Łotwie.

wartość całego projektu: 321.750,00 euro wartość projektu (po stronie PL) (dofinansowanie 100%) – 190.700 euro.


SPORT WITHOUT BARRIERS / SPORT BEZ BARIER

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + Sport

Kwota projektu ogółem: 259 994,92 PLN

Kwota dofinansowania: 259 994,92 PLN


WSPÓŁPRACA SUKCESEM W TERAPII

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 230 162,83 PLN

Kwota dofinansowania: 195 638,37 PLN

Data złożenia wniosku: 30.09.2019

Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022


ŁAWECZKA KĘTRZYŃSKIEGO MIEJSCEM INTEGRACJI POKOLEŃ

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Fundacja Orlen

Kwota projektu ogółem: 10.000 PLN

Kwota dofinansowania: 10.000 PLN

Okres realizacji: od 1czerwca 2020 do 30 czerwca 2021