Edukacja i e-administracja

2

„ZINTEGROWANA INFORMACJA GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNA POWIATU GIŻYCKU”

 

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 6.110.500,00 PLN

Kwota dofinansowania:  5.174.719,25 PLN

Okres realizacji: 12.01.2017 – 31.10.2019 r.


2„CYFROWE MAZURY”

 

Jednostka realizująca: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie / Starostwo Powiatowe w Giżycku

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 728.439,00 PLN

Kwota dofinansowania:  619.174,00 PLN

Okres realizacji: 27.04.2017 r. – 30.09.2018 r.


2„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 3 324 352,90 PLN

Kwota dofinansowania:  2 163 610,10 PLN

Data złożenia wniosku: 30.01.2017 rok

———————————————————————————————————————————

erasmus

„PROFESIONALNE PRAKTYKI PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 311 316,48 PLN

Okres realizacji: 01.06.2017 rok

Data finansowego zakończenia projektu: 31.05.2019 rok

———————————————————————————————————————–

„SĄSIEDZKIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Interreg VA Litwa – Polska

Kwota projektu ogółem: 107 748,62 PLN

Kwota dofinansowania:  91 586,33 PLN

Data złożenia wniosku: 22.05.2017 rok

———————————————————————————————————————

2
„STAWIAMY NA TURYSTYKĘ WARMII I MAZUR”

 

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 1.962.471,60 PLN

Kwota dofinansowania:  1.766.224,44 PLN

———————————————————————————————————————

2
„KADRY INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI – EKONOMIA WODY”

 

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 750.495,03 PLN

Kwota dofinansowania:  637.920,77 PLN

———————————————————————————————————————————

erasmus

„KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – KOMPETENTNY UCZEŃ”

 

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Erasmus+Mobilność nauczycieli

Kwota projektu ogółem: 102.524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102.524,12 PLN

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2020


erasmus„OD PRAKTYKI DO ZATRUDNIENIA – EUROPEJSKIE PRAKTYKI SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus+

Kwota projektu ogółem: 270.323,19 PLN

Kwota dofinansowania:  270.323,19 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.05.2020


„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE ZAWODOWE”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kwota projektu ogółem: 330.073,04 PLN

Kwota dofinansowania:  330.073,04 PLN

Okres realizacji: 01.011.2018 – 31.03.2020


2„PROGRAM WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GIŻYCKU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM”

 

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 917.950,00 PLN

Kwota dofinansowania:  917.950,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.01.2020


2„PODNIESIENIE OFERTY EDUKACYJNEJ UKIERUNKOWANEJ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z OBSZARU KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Kwota projektu ogółem: 622.112,17 PLN

Kwota dofinansowania:  586.212,17 PLN

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020


erasmusGOAL – GOOGLE OFERUJE APLIKACJE DO LEKCJI”

 

Jednostka realizująca: II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Erasmus +

Kwota projektu ogółem: 151.183,77 PLN

Kwota dofinansowania:  151.183,77 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.


erasmus

„EUROPEJSKIE DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Program: Erasmus + / Kompetentny Nauczyciel – Kompetentny Uczeń Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 102 524,12 PLN

Kwota dofinansowania:  102 524,12 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

okres realizacji: 2018 – 2020


erasmus„NOWOCZESNE PRAKTYKI ZAGRANICZNE FORMĄ PODWYŻSZENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM ORAZ ICH MOBILNOŚCI NA KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM RYNKU PRACY”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + / Sektor – Kształcenie i szkolenia zawodowe: Akcja 1. Mobilność edukacyjna Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 508 201,76 PLN

Kwota dofinansowania: 508 201,76 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

Okres realizacji: 30.09.2019 – 10.05.2020

Uczestnicy projektu: Uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku;
Cele projektu: Realizacja praktyk zawodowych;


erasmus„NAJLEPSZE PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII – SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych

Program: Erasmus + / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 333 997,37 PLN

Kwota dofinansowania: 333 997,37 PLN

Data złożenia wniosku: 19.03.2018 r.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Uczestnicy projektu: 32 uczniów ZSZ
Cele projektu: podniesienie kompetencji zawodowych przez realizację 3 tyg. praktyk zawodowych w Hiszpanii


erasmus

„EFEKTYWNE STRATEGIE W EDUKACJI CZYTELNICZEJ UCZNIÓW”

Jednostka realizująca: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Program: Erasmus + Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej KA 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 836 105,08 PLN

Kwota dofinansowania: 836 105,08 PLN

Data złożenia wniosku: marzec 2019 r. / umowa wysłana do podpisania 24.09.2019 r.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Cel: Funkcjonowanie i rola bibliotek szkolnych w zwiększeniu poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży w partnerskich placówkach: Szkole Podstawowej w Rydzewie, Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku, ZSEiI w Giżycku oraz partnerskich placówkach na Litwie i Łotwie.

wartość całego projektu: 321.750,00 euro wartość projektu (po stronie PL) (dofinansowanie 100%) – 190.700 euro.


„AKTYWNA TABLICA”

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Program: Aktywna Tablica Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kwota projektu ogółem: 17 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 14 000,00 zł

Data złożenia: 15.04.2019 r.


„POZNAJMY SIĘ PRZEZ SZTUKĘ”

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Program: Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Kwota projektu ogółem: 56 200,87 zł

Kwota dofinansowania: 56 200,87 zł

Data złożenia: 18.03.2019 r.

Projekt realizowany w partnerstwie z Klasycznym Gimnazjum przy Uniwersytecie Lwowskim


„SPORT BEZ BARIER (SPORT WITHOUT BARRIERS)”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Erasmus + Sport / Europejski Fundusz Społeczny

Kwota projektu ogółem: 259 994,92 zł

Kwota dofinansowania: 259 994,92 zł

Data złożenia: 02.04.2019


„OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI – ZAKĄTEK SPORTU, RELAKSU I SPOTKAŃ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI”

Jednostka realizująca: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Program: Ministerstwo Sportu i Turystyki / Budżet państwa / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Kwota projektu ogółem: 50 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Data złożenia: 28.02.2019

Czas realizacji: 10.06.2019 – 10.10.2019


„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ GRANIC” – PRZEDSIĘBIORCZA EKOLOGIA

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcące

Program: Fundacja Wawel z rodziną

Kwota projektu ogółem: 6 172,00 zł

Kwota dofinansowania: 6 172,00 zł

Data złożenia: 2019