Pomoc społeczna

„ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny Pieczy Zastępczej

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 83.487,00 PLN

Kwota dofinansowania: 83.487,00 PLN


„LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH NA RZECZ DPS WYDMINY”

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Program: Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Źródło finansowania: PFRON / Budżet Państwa

Koszt projektu ogółem: 152 520,00 zł

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Data złożenia: 28.02.2019 r.