Rynek pracy

002„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (III)”

 

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój

Koszt projektu ogółem: 2.267.024,06 PLN

Kwota dofinansowania: 2.267.024,06 PLN

Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2018 rok

———————————————————————————————————————————

logo RPO„AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GIŻYCKIM (IV)”

 

 

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy

Program: Regionalny Program Operacyjny WiM 2014-2020

Koszt projektu ogółem: 1.970.461,22 PLN

Kwota dofinansowania: 1.970.461,22 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2018 rok

——————————————————————————————————————————

logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

 

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 360.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 360.000,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.12.2018 rok

——————————————————————————————————————————

logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 513.000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 513.000,00 PLN

Okres realizacji: 15.06.2018 – 30.09.2019 rok


logo_pl4PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

Program: Program z rezerwy Funduszu Pracy

Źródła finansowania: Budżet Państwa/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Koszt projektu ogółem: 151.500,00 PLN

Kwota dofinansowania: 151.500,00 PLN

Okres realizacji: 01.09.2018 – 30.09.2019 rok