Zdrowie

2
„INFORMATYZACJA SZPITALA GIŻYCKIEGO SP. z O.O.”

 

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 2.527.626,89 PLN

Kwota dofinansowania:  2.139.146,46 PLN

Data złożenia wniosku: 16.08.2017 rok


„DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W SZPITALU GIŻYCKIM SP. Z O.O.”

Jednostka realizująca: Szpital Giżycki Sp. z o.o.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Kwota projektu ogółem: 337.700,00 PLN

Kwota dofinansowania:  287.045,00 PLN

Data złożenia wniosku: 08.08.2018 rok