Promocja produktów rolniczych w 2021 r. – internetowy dzień informacyjny

Regionalne Biuro Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli informuje, iż Internetowy dzień informacyjny dotyczący zaproszeń do składania wniosków dot. promocji produktów rolniczych w 2021 r. odbędzie się 28 stycznia br.

Rejestracja jest już otwarta!

W tym roku dzień informacyjny potrwa dwa dni. Pierwszy dzień będzie poświęcony aspektom politycznym. Prelegenci z Komisji Europejskiej omówią przyszłość polityki promocyjnej, jej związek ze strategią „Od pola do stołu” oraz nadchodzący przegląd polityki. Przedstawią również priorytety rocznego programu prac na 2021 r.

Drugi dzień poświęcony będzie praktycznym aspektom i zasadniczym zmianom związanym z nowymi zaproszeniami. Uczestnicy będą mieli również okazję wysłuchać prezentacji ekspertów zewnętrznych i koordynatorów projektów dotyczących kilku trudnych aspektów, takich jak konstruowanie kampanii komunikacyjnych w kontekście pandemii COVID19, uwzględnienie ograniczeń zdrowotnych czy też jak opracowywanie kampanii komunikacyjnych.

W ramach tego wydarzenia organizowane są sesje matchmakingowe poświęcone interakcji między potencjalnymi partnerami projektu w celu składania wniosków obejmujących wielu beneficjentów.

Link do programu:https://info-day-calls-for-proposals2021.b2match.io/agenda

Link do info po angielsku oraz do rejestracji:https://info-day-calls-for-proposals2021.b2match.io//