Promocja zdrowych form mobilności – Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

dzień-transportuSerdecznie zapraszamy do udziału w kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z Ministerstwem Środowiska wspierają kampanię, która promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (łącznie różnych środków transportu).

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu odbywa się każdego roku w dniach 16-22 września. Jego kulminacyjny punkt stanowi, organizowany 22 września – Dzień bez Samochodu. Tematem przewodnim w 2017 roku jest hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”. Głównym celem kampanii jest wskazanie zalet, wynikających ze współdzielenia środków transportu, zwłaszcza przy użyciu elektronicznych aplikacji i platform internetowych.

Warto zaznaczyć, iż zrównoważony transport oznacza przede wszystkim poprawę jakości powietrza w miastach i gminach, ograniczenie hałasu oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. Zachęcamy do udziału w powyżej kampanii.