PROŚBA DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. wprowadzającym stan epidemii  oraz licznymi nieobecnościami pracowników DPS, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  w Giżycku zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc pielęgniarek, opiekunów medycznych, pokojowych, którzy w ramach wolontariatu zechcieliby wspomóc naszą placówkę.

                                                                                           Z poważaniem

                                                                                               Dyrektor
                                                                                 Domu Pomocy Społecznej
                                                                                              w Giżycku