Przebudowa budynku Centrum Kształcenia Praktycznego

25 listopada 2011r. zakończył się odbiór robót budowlanych realizowanych w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku, położonego przy Al.  1 Maja 30. Przebudowa budynku odbywa się w ramach realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku i Centrum Edukacji Zawodowej w Alytus projektu „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”. 

W ramach modernizacji zostały zrealizowane następujące elementy:
– przebudowa pomieszczeń w budynku,
– ocieplenie ścian zewnętrznych,
– ocieplenie stropodachu niewentylowanego,
– ocieplenie stropodachu wentylowanego,
– wymiana w budynku stolarki okiennej drewnianej i stalowej na PCV,
 – wymiana w budynku stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na aluminiową ciepłą,
– wymiana instalacji co.

Efekty zrealizowanych robót przedstawiają poniżej zestawione zdjęcia.

 

Roboty budowlane budynku były pierwszym elementem  działania projektu: Przebudowa budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Kolejnym etapem jest zakup i instalacja 312 maszyn i urządzeń m.in. do: pracowni i laboratorium budownictwa, warsztatu szkolnego i pracowni wytwarzania elementów konstrukcyjnych, a także sprzęt elektrotechniczny i komputery jako wyposażenie dydaktyczne.

W dniu 13 grudnia odbył się odbiór pierwszych 14 elementów wyposażenia – sprzęt elektrotechniczny.

Projekt „Edukacja zawodowa w rejonie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.

Opracowała: Katarzyna Pawliczuk