Przebudowa drogi powiatowej Jeziorowskie – Kruklanki

prow-kruklanki30 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N na odcinku Jeziorowskie – Kruklanki o długości 1500 m. Inwestycja będzie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem realizacji tego projektu jest poprawa parametrów technicznych ulicy i dostosowanie  jej jakości i funkcjonalności do potrzeb komunikacyjnych społeczności lokalnej.

W sposób zasadniczy podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa ruchu na tej drodze.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w wysokości 63,63% wartości inwestycji.

Inwestycję wspiera również Gmina Kruklanki i współfinansuje w wysokości 15% jej wartości.