Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w miejscowości Tros – I ETAP

Wczoraj, 28 listopada br. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, reprezentujący Powiat Giżycki, podpisał z Nadleśniczym Krzysztofem Dąbkowskim, reprezentującym Nadleśnictwo Giżycko, umowę na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w miejscowości Tros – I ETAP”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w miejscowości Tros jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1728N polegać będzie na:

  • przebudowie nawierzchni drogi w km 0+000 do 0+633 na nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,0 m dostosowując jej konstrukcję na obciążenie ruchem kategorii KR2;
  • wykonanie opaski jezdni o szerokości ok. 1,25 m w km od 0+000 do 0+350 po stronie lewej,
  • przebudowę nawierzchni gruntowej zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej,
  • wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego C50/30 o szerokości 0,75 m każde,
  • wykonaniu powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych na własny teren zielony za pomocą ścieków,
  • ustawienie tablic informacyjnych.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Okres realizacji zadania: listopad 2023 r. – grudzień 2023 r.

ETAP I
Wartość etapu: 551 136,04 zł
Dofinansowanie ze środków własnych Nadleśnictwa Giżycko w wysokości: 200 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
Całkowita wartość inwestycji: 1 377 840,10 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 826 704,06 zł

 

Fot. Nadleśnictwo Giżycko