Przebudowa drogi powiatowej Sterławki Wlk. – Jeziorko

prow-ryn30 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N na odcinku Sterławki Wlk. – Jeziorko. Inwestycja będzie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.

Celem realizacji tego projektu jest utwardzenie drogi gruntowej, łączącej miejscowości Sterławki Wlk. i Jeziorko. Zrealizowanie zadania pozwoli na  skrócenie czasu przejazdu oraz poprawi warunki komunikacyjne mieszkańcom, jak też turystom odwiedzającym nasz region.

W sposób zasadniczy podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa ruchu na tej drodze.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w wysokości 63,63% wartości inwestycji.

Inwestycję wspiera również Miasto i Gmina Ryn oraz współfinansuje w wysokości 18% jej wartości.