Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra

7 września br. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych: przebudowę umocnień Kanału Piękna Góra, jego udrożnienia wraz z małą korektą główki wyjściowej na jezioro Kisajno.

Kanał Piękna Góra to kanał na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich łączący Jezioro Tajty z Jeziorem Kisajno. Obecne ubezpieczenie brzegowe typu palowo – faszynowego jest w złym stanie technicznym.

Zadanie realizowane jest w ramach III – ostatniego etapu zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” (szczegóły projektu)/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich, a realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych oraz umowa na nadzór inwestorski budowy. Koszt wykonania prac budowlanych to 2 808 547,99 zł. Jest to pierwsza umowa na roboty budowlane zawierana w ramach etapu III.

więcej informacji: https://wielkiejeziora.pl/2021/09/07/przebudowa-i-umocnienie-kanalu-piekna-gora/

informacja: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020