Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku – ETAP I – zmiana organizacji ruchu od 8.11.2022 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” od dnia 8.11.2022 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z zamknięciem al. 1 Maja na odcinku od budynku Komendy Powiatowej Policji w Giżycku do skrzyżowania z ul. Kościuszki (łącznie ze skrzyżowaniem). Planowane wznowienie ruchu na przedmiotowym odcinku: 11.11.2022 r. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin może ulec przesunięciu.

Dojazd do Urzędu Miejskiego w Giżycku i Starostwa Powiatowego od ul. Kościuszki zostanie zamknięty, a umożliwiony zostanie dojazd od al. 1 Maja od kierunku centrum.

Dojazd do stacji paliw Orlen oraz do Urzędu Skarbowego będzie możliwy od ul. Daszyńskiego.

W celu umożliwienia alternatywnego dojazdu do centrum, ruch dwukierunkowy na odcinku ul. Traugutta w Giżycku (od ul. Pionierskiej do al. 1 Maja) pozostanie utrzymany na czas wykonywania robót drogowych.

Przepraszamy za utrudnienia.