Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku – ETAP I

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu. W najbliższych dniach zostanie wprowadzona organizacja ruchu związana z zamknięciem al. 1 Maja na odcinku od budynku Komendy Powiatowej Policji w Giżycku do skrzyżowania z ul. Kopernika (bez skrzyżowania).

aLEJA 1 mAJA PRZEBUDOWA SCHEMAT OBJAZDU aLEJA 1 mAJA PRZEBUDOWA SCHEMAT OBJAZDU aLEJA 1 mAJA PRZEBUDOWA SCHEMAT OBJAZDU