Przedłużenie terminu obowiązywania stopni alarmowych Bravo i Bravo CRP

Zarządzeniem nr 57, 58, 59  z dnia 31.05. 2024 r.  Prezesa Rady Ministrów  przedłużył okres obowiązywania drugiego stopnia alarmowego BRAVO i BRAVO-CRP oraz wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W/w stopnie obowiązują od 01.06.2024 r., od godz.  00.00, do dnia 31.08.2024 r., do godz. 23.59.