Przedłużono termin składania ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej

Zarząd Powiatu w Giżycku przedłużył termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2013 z zakresu: dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowej. Oferty należy składać do dnia 29 listopada 2013 r. do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej dotyczy organizacji starających się o dofinansowanie projektów w 2013 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2013 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt.

Nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2013 wynosi 10.000 zł.

 

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Nr 261.2013 [pobierz]

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Nr 376.2013 (zmieniającej uchwałę nr 261.2013)  [pobierz]

Treść ogłoszenia [pobierz]

Karta oceny formalnej [pobierz]

Karta oceny merytorycznej [pobierz]

Wzór oferty [pobierz]