„Przedsiębiorco, czas na rozwój”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przedsiębiorco, czas na rozwój – dotacje oraz pożyczki realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie”.

Termin spotkania: 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00–13.00.

Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

agenda Ełk 4.04.2019

formularz zgloszeniowy

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 1 kwietnia 2019 r. godz. 14:00.
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.
  • W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania

Spotkanie poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona działaniom w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Osi I wdrażanych przez WMARR S.A.

W drugiej części spotkania ekspert przedstawi ofertę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach WMARR S.A.

Więcej informacji: Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Autor: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku