Spotkanie informacyjne – FUNDUSZE UNIJNE

logo na zaproszenie 2

Szanowni Przedsiębiorcy,
zapraszamy na spotkanie informacyjne
„Możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020 dla MŚP”

Spotkanie odbędzie w dniu 2 marca 2017 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej
w Ekomarinie w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14.

Spotkanie przeprowadzą eksperci Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie, której Samorząd Województwa powierzył realizacje części I Osi Priorytetowej „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”.

Program spotkania:

  • 12.00-12.20 – przedstawienie możliwości otrzymania dofinansowania dla przedsiębiorców ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020;
  • 12.20-12.40 – pożyczki dla przedsiębiorców z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (przy WMARR);
  • 12.40-14.00 – indywidualne konsultacje dotyczące możliwości otrzymania dotacji z RPO WiM.

Spotkanie jest bezpłatne.

Podczas spotkania jest możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów w zakresie możliwości pozyskania dotacji unijnych.

Organizatorem szkolenia jest Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Powiat Giżycki oraz Miasto Giżycko.