* „Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie”

 

Konferencja inauguracyjna Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych pn.
„Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie”.

Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Miejsce: Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe UWM; ul. B. Dybowskiego 11; Sala Kongresowa

Termin: 12 października 2011 roku; godz. 9:30 – 13:00

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

9:30 – 9:40 – Występ artystyczny
9:40 – 9:50 – Powitanie gości – Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
9:50 – 10:00 – Uroczyste otwarcie konferencji – Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
10:00 – 10:10 – Wystąpienie okolicznościowe – Czesława Ostrowska – Podsekretarz Stanu w MPiPS
10:10 – 10:20 – Wystąpienie okolicznościowe – przedstawiciela Komisji Europejskiej
10:20 – 10:35 – Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur – dr Elżbieta Lorek – Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego
10:35 – 10:50 – Przedsiębiorczość wśród młodych ludzi w Unii Europejskiej – Agnes Bradier – przedstawiciel Komisji Europejskiej
10:50 – 11:05 – Kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży uczącej się – przedstawiciel Junior Achievement Young Enterprise Europe JA-YE
11:05 – 11:30 – Przerwa kawowa
11:30 – 11:45 – Przedsiębiorczość akademicka – dobre praktyki – prof. dr hab. Józef Górniewicz Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
11:45 – 12:00 – Finansowe i pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających i prowadzących działalność gospodarczą – Wiesław r. Drożdżyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
12:00 – 12:15 – Kompetencje młodych przedsiębiorców – przedstawiciel Junior Achievement Young Enterprise Europe JA-YE
12:15 – 12:45 – Moja droga do sukcesu – młodzi przedsiębiorcy: Eugeniu Lisnic – Rumunia, Tomasz Ziajka – Polska
12:45 – 13:00 – Występ artystyczny
13:00 – 13:30 – Poczęstunek