Przeglądy przewodów kominowych – ważny tylko protokół elektroniczny

Ważna zmiana w prawie dotycząca obowiązków właścicieli domów. Od 18 września 2023 r. protokół elektroniczny to jedyna forma potwierdzająca wykonanie przeglądu przewodów kominowych. 

Teraz po przeglądzie kominiarskim kominiarz nie zostawi już papierowego protokołu, bo w wersji elektronicznej ma obowiązek umieścić go w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jeśli to zaniedba, karę finansową poniesiesz Ty.

18 września 2023 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił wszystkie funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jedną z funkcjonalności jest dostęp do protokołów z przeglądów przewodów kominowych.

W ramach CEEB wdrożone zostały moduły, które pozwalają obywatelowi zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej m. in. przegląd przewodów kominowych.

Tym samym, od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu protokół elektroniczny (e-protokół) jest jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do sytemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

Ponieważ zgodnie z prawem stan i drożność kominów może skontrolować także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, teraz, by skorzystać z tych uprawnień, wystarczy mu przegląd CEEB. W przypadku, gdy okaże się, że właściciel lub zarządca budynku nie dopełnił obowiązku przeglądu przewodów kominowych – a o tym będzie świadczył n.in. brak e-protokołu z terminowej kontroli przewodów kominowych dokonywanych przez kominiarzy – może ukarać mandatem w wysokości do 500 zł.

Ale regularne wykonywanie przeglądów kominowych to nie tylko działanie na mocy obowiązującego prawa. Kontrola stanu przewodów wentylacyjnych i kominowych to kwestia ochrony zdrowia i życia mieszkańców. Regularne wykonywanie przeglądów to najlepszy sposób na to, by uniknąć pożaru lub zatrucia wskutek uwalniających się gazów (np. czad). Ponadto warto wiedzieć również o tym, że w przypadku pożaru polisa mieszkaniowa nie pokryje strat, jeśli budynek nie miał aktualnego przeglądu.

 

Więcej informacji:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/e-protokol-od-18-wrzesnia-potwierdzi-wykonanie-przegladu-przewodow-kominowych

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/juz-jest-nowy-system-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/przeglad-kominiarski-2023-lepiej-teraz-przypilnuj-kominiarza-w-kwestii-ceeb-bo-zaplacisz-500-zl-kary-aa-XaRH-bxTP-LWNw.html