Przekaż 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego z terenu powiatu giżyckiego

Zachęcamy mieszkańców powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 dla organizacji pożytku publicznego, których działalność związana jest naszym powiatem.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2020 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

0000030497 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „PROMYK” W GIŻYCKU
0000034507 RYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAR SERCA” RYSIPON – DAR SERCA
0000036454 GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
0000073246 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GIŻYCKU
0000077097 STOWARZYSZENIE „ROTARY CLUB” GIŻYCKO
0000202570 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH „SZANSA”
0000358101 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – „PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W GIŻYCKU
0000451493 MAZURSKA FUNDACJA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „MARZENIA”
0000512848 GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE BRAT KOT