Przekaż 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego z terenu powiatu giżyckiego

Zachęcamy mieszkańców powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 dla organizacji pożytku publicznego, których działalność związana jest naszym powiatem.

Pełen wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2017 roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych znajduje się w serwisie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html

0000030497 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „PROMYK” W GIŻYCKU
www.promyk-gizycko.pl
0000034507 RYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAR SERCA” RYSIPON – DAR SERCA
www.ngomazury.pl/organizacja/ryn
0000036454 GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
www.gsw-gizycko.pl
0000073246 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GIŻYCKU
www.psouugizycko.org.pl
0000202570 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH „SZANSA”
www.ngomazury.pl/organizacja/szansa
0000358101 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – „PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GIŻYCKU
www.ngomazury.pl/organizacja/podarujradoscorgpl
0000451493 MAZURSKA FUNDACJA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „MARZENIA”
www.mazurskafundacja.pl