Przekaż 1,5% dla Organizacji Pożytku Publicznego z terenu powiatu giżyckiego

W 2023 roku organizacjom pożytku publicznego można przekazać 1,5% podatku. Wyższy odsetek obowiązuje już w zeznaniach PIT za 2022 r. Termin ich składania upłynie 2 maja 2023 r.

Przekazanie 1,5% podatku jest proste – wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo można też wskazać cel szczegółowy przekazywanych środków. Dzięki temu to podatnik decyduje jakiemu podmiotowi i na jakie działania przekazuje swoje 1,5% podatku. Środki dotrą do organizacji bezpośrednio z budżetu państwa.

Zachęcamy mieszkańców powiatu do przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 dla organizacji pożytku publicznego, których działalność związana jest naszym powiatem.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2023 roku 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu powiatu giżyckiego:

KRS 0000030497 STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „PROMYK” W GIŻYCKU

http://www.promyk-gizycko.pl/

KRS 0000034507 RYŃSKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAR SERCA” RYSIPON – DAR SERCA

http://www.ngomazury.pl/organizacja/ryn

KRS 0000036454 GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
KRS 0000073246 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GIŻYCKU

https://psonigizycko.org.pl/

KRS 0000077097 STOWARZYSZENIE „ROTARY CLUB” GIŻYCKO

http://www.rotarygizycko.pl/

KRS 0000202570 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH „SZANSA”

http://www.ngomazury.pl/organizacja/szansa

KRS 0000358101 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – „PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GIŻYCKU

http://www.ngomazury.pl/organizacja/podarujradoscorgpl

KRS 0000451493 MAZURSKA FUNDACJA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „MARZENIA”

http://mazurskafundacja.pl/

KRS 0000512848 GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE BRAT KOT

https://www.facebook.com/Giżyckie-Stowarzyszenie-BRAT-KOT-243923199094329/