Przekazanie książek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

27 października 2020 r. Rotary Club Giżycko wraz z Czepczyński Family Foundation przekazał uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pakiet edukacyjny pt. „ABC Ekonomii – czyli pierwsze kroki w świecie finansów”. W zajęciach dotyczących podstaw ekonomii będą brali udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz wszystkie grupy przedszkolne. W imieniu społeczności szkoły dziękujemy za narzędzia, dzięki którym możemy wprowadzać przydatne wiadomości podczas edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Niebawem dodamy fotorelację z przeprowadzonych lekcji z wykorzystaniem pakietu.