Przełożona data konferencji

Konferencja pt.: „Robimy wszystko by byli coraz lepsi, a są tylko bardziej smutni – depresja u dzieci i młodzieży”, organizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku zostaje przełożona w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami władz państwowych.

Po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej zostaniecie Państwo poinformowani o nowym terminie konferencji.

plakat konferencji