Przesunięcie terminu wznowienia ruchu odcinka Al. 1 Maja w Giżycku na 18.11.2022r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka Al. 1 Maja w Giżycku” od dnia 8.11.2022 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z zamknięciem Al. 1 Maja na odcinku od budynku Komendy Powiatowej Policji w Giżycku do skrzyżowania z ul. Kościuszki (łącznie ze skrzyżowaniem).

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne planowane wznowienie ruchu na przedmiotowym odcinku przesunięto na 18.11.2022 r. W przypadku dalszych niesprzyjających warunków atmosferycznych termin może ulec przesunięciu.

Dojazd do Urzędu Miejskiego w Giżycku i Starostwa Powiatowego od ul. Kościuszki został zamknięty, a umożliwiony został dojazd od Al. 1 Maja od kierunku centrum.

Dojazd do stacji paliw Orlen oraz do Urzędu Skarbowego będzie możliwy od ul. Daszyńskiego.

W celu umożliwienia alternatywnego dojazdu do centrum, ruch dwukierunkowy na odcinku ul. Traugutta w Giżycku (od ul. Pionierskiej do Al. 1 Maja) pozostanie utrzymany na czas wykonywania robót drogowych.

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku