Przyjęto plan utrzymania i rozbudowy dróg na lata 2013-2020

W dniu 22 marca br. Rada Powiatu w Giżycku przyjęła uchwałę w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu dotyczących planu utrzymania i rozbudowy sieci dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim na lata 2013-2020. Uchwała ta określa kierunki działań samorządu w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Giżyckiego. W załączniku do uchwały opisano szczegółowy stan zasobów drogowych oraz priorytety inwestycyjne w tej materii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Planu (link poniżej).

 Plan utrzymania i rozbudowy sieci dróg 2013-2020