Przymierz babcię – czyli krótka historia niezgrabności

Dnia 30.11.2023 r. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odwiedziło Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY”. Wolontariuszki stowarzyszenia opowiedziały o potrzebie jego powstania, działalności oraz przeprowadziły warsztaty, których głównym celem była nauka empatii, zrozumienia i uwrażliwienia młodych, zdrowych ludzi na sytuację i potrzeby chorych, starszych i niepełnosprawnych.
Podczas warsztatów PRZYMIERZ BABCIĘ uczniowie odegrali scenki w aptece, restauracji, autobusie pokazujące trudności z jakimi borykają się osoby starsze i reakcje młodych, zdrowych ludzi wynikające z niezrozumienia ich problemów. Specjalny strój – symulator starości, w który ubrani byli uczniowie pozwolił odczuć im ograniczenia występujące w podeszłym wieku z powodu choroby i niepełnosprawności. Była to ważna lekcja tolerancji, akceptacji oraz refleksji i kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób starszych.

 

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku