Przypominamy o możliwości skorzystania z programu „Profilaktyka 40 PLUS”

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program jest realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

W naszym powiecie placówką realizującą program jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ (WSPLek) – ul. Obwodowa 3.

punkt obsługujący program 40 plus

plakat programu 40 plusplakat programu 40 plus