Przypominamy sygnały powszechnego alarmowania i ostrzegania

Od czasu do czasu słyszycie Państwo sygnały syren alarmowych, które są w ramach ćwiczeń w celach szkoleniowych uruchamiane przy różnych okolicznościach. Przypominamy więc dla wyjaśnienia co oznaczają poszczególne sygnały:

ALARMOWANIE –  polega na rozpowszechnianiu ustalonych sygnałów lub komunikatów o bezpośrednim niebezpieczeństwie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, skażeniach i zakażeniach, nalotów z powietrza od właściwych terytorialnie władz, służb i ludności informujące o zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania.

OSTRZEGANIE – polega na przekazywaniu komunikatów i informacji o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach. Informacje te przekazywane są przez organy wykrywające lub ustalające stan zagrożenia organom odpowiedzialnym za uprzedzanie  alarmowanie ludności, w celu podjęcia działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujących o sposobach wykorzystania tych działań.

Informacja ta została również zamieszczona w zakładce Bezpieczeństwo/Komunikaty