Przypominamy …. Trwa nabór w ramach PROW 2014-2020!

Przypominamy …. Trwa nabór w ramach PROW 2014-2020! Termin składania wniosków – 28 luty 2022 r. do godz. 12:00.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje, że wnioski można składać na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
– Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
– Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szczegóły naboru znajdują się pod adresem: http://www.mazurylgr.pl/nabor-2-2022-prow/

plakat nabór wniosków do LGR