Przyznano dofinansowanie kolejnym projektom Powiatu Giżyckiego

1) „RENOWACJA ZESPOŁU ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P.W. ŚW. BRUNONA WRAZ Z PLEBANIĄ W GIŻYCKU, DZIAŁKA NR 194” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W ramach inwestycji wykonany zostanie: remont dachów (poszycia), wymiana systemu odprowadzającego wodę, remont kamiennych schodów przed fasadą kościoła, wymiana lub renowacja drzwi wejściowych, wymiana posadzki w kościele, wymiana instalacji elektrycznej, renowacja wewnętrznych ścian kościoła (powrócenie do pierwotnej kolorystyki), renowacja drewniano-szklanej ściany oddzielającej nawę główną od przedsionka, renowacja elewacji.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 15.12.2024 r.

Wartość Inwestycji: 1.871.790,81 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.834.354,99 zł

Wkład własny: 37.435,82 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %.

 

2) „PRZEBUDOWA MOSTU OBROTOWEGO W CIĄGU UL. MONIUSZKI I OLSZTYŃSKIEJ NAD KANAŁEM ŁUCZAŃSKIM W GIŻYCKU” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Zakres inwestycji w formule projektuj-buduj obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji projektowej według programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie technicznej i uzyskanie wszelkich pozwoleń w imieniu inwestora,
  • całkowitą przebudowę obu przyczółków wraz z ich fundamentami z ponownym ustawieniem i wbudowaniem mechanizmu obrotowego i łożysk oraz z zachowaniem – odtworzeniem zabytkowej okładziny kamiennej,
  • wymianę krzyżulców wiatrownicy,
  • naprawę zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu – szczególnie w rejonie przyczółka zachodniego i mechanizmu obrotowego,
  • konserwację i regenerację łożysk i mechanizmu obrotowego mostu,
  • naprawę uszkodzeń budynku sterowni i elementów schodów skarpowych (naprawa zarysowań, pęknięć, uzupełnienie spoin w okładzinach kamiennych, uzupełnienie ubytków).

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2025 r.

Wartość Inwestycji: 7.900.000,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 7.505.000,00 zł

Wkład własny: 395.000,00 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %.

 

3) „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU GIŻYCKIEGO” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w wybranych budynkach oświatowych i pomocy społecznej poprzez instalacje paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zakres inwestycji na danych budynkach będzie zależał od rekomendacji płynących z audytu energetycznego. Zwiększenie efektywności energetycznej przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania, które w ostatnich latach drastycznie rosną. Zaoszczędzone środki pozwolą na skuteczniejszą realizacje zadań przez te jednostki.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.10.2025 r.

Wartość Inwestycji: 2.000.000,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1.900.000,00 zł

Wkład własny: 100.000,00 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %.